KDO JE SPRÁVCE

Jmenuji se Michaela Caithamelová a provozuji webovou stránku https://finearty.cz. Vaše osobní údaje a fotografie zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem a po jak dlouhou dobu. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat na tel. čísle 603 762 033 nebo na e-mail: mc@finearty.cz

PROHLAŠUJI

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů a fotografíí splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

  • budu zpracovávat vaše osobní údaje a fotografie jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
  • plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
  • umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR

ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ÚČELY ZPRACOVÁNÍ

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

  • poskytování služeb, plnění smlouvy
    vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, telefon, jméno, příjmení nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do aplikace, zasílání online kurzu, dodání zboží).
  • vedení účetnictví
    Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
  • pořízení a zpracování fotografií. Fotografie používám v propagačních materiálech, především na webu, sociálních sítích. Video záznam slouží účastníkům online kurzu ke zhlédnutí. Pokud byste na záznamech nechtěli být, dejte mi vědět na našich kontaktních údajích před samotným fotografováním.

COOKIES

Při procházení mých webových stránek zaznamenávám vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu vám mohu nabídnout ještě lepší služby.

Moje webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

 

VAŠE PRÁVA V SOUVISTLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte svá práva. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: mc@finearty.cz.

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Vaším dalším právem je právo na výmaz fotografí ať už z webu či sociálních sítí. Vaše fotografie mě na svých stránkách velmi těší, ale pokud si to budete přát, máte na to právo.

V některých případech jsem vázán zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc rád, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohl něco udělat a případné pochybení napravit.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 1.4.2020.